Locamation BV

Locamation BVLocamation is een toonaangevende innovator, ontwikkelaar en leverancier van bewezen, visionaire onderstation automatisering oplossingen.
Locamation heeft meer dan 20 jaar ervaring met de automatisering van onderstations. Aan de hand van een open software platform, creëert Locamation oplossingen voor primaire en secundaire onderstations … alleen slimmer!
www.locamation.nl

Motivatie

Locamation ziet het project als een uitgelezen kans om haar nieuw ontwikkelde smart grid producten toe te passen in een werkelijk te realiseren Smart Grid waarbij nieuwe concepten worden getest samen met alle betrokken partijen in de energieketen. Wij menen dat daarmee het SASensor product beter afgestemd zal worden op de toekomstige behoeften in de markt.
Locamation ziet dit project ook als platform voor de ontwikkeling van nieuwe innovatieve smart grid producten welke een economisch perspectief hebben binnen de
veranderende markt van de energie opwekking en energie distributie.

Kennis en ervaring

Locamation beschikt over uitgebreide kennis van real-time automatisering van energie distributie- en transportnetwerken. Locamation heeft ruim 25 jaar ervaring in substation automatisering en heeft in die tijd bewezen innovatieve producten te ontwikkelen voor de beter aansluiten bij de behoeften van netwerkbeheerders. Recentelijk is hiervoor de productlijn SASensor MLV ontwikkeld. Dit is de productlijn welke in deze proeftuin voor het eerst in de praktijk toegepast zal worden.

Concrete bijdrage

De bijdrage van Locamation in dit project ligt in de volgende zaken;
• Uitbreiding van het SASensor MLV systeem tot een Open Platform
• Integratie van SASensor MLV en uitbreiding met laadpalen voor Elektrisch Vervoer, waarbij de gedistribueerde accu’s ‘smart’ ingezet kunnen worden in het grid.
• Het met SASensor MLV faciliteren van Virtuele Distributie
• Het toevoegen van applicaties aan SASensor MLV die het voor Smart Grid noodzakelijke Storingsvrije IntelligenteNetwerk realiseert waardoor debeschikbaarheid en stabiliteit wordtgewaarborgd.