Eaton Industries BV

Eaton Industries BV
                      

Eaton Electric Nederland, is ontstaan door het samengaan van verkooporganisaties van Eaton Holec, Moeller Electric en Eaton Power Quality. Uit deze drie sterke merken is een organisatie ontstaan die een zeer compleet assortiment systemen, componenten en diensten kan aanbieden. Een klantgerichte benadering, totaaloplossingen van duurzame, innovatieve en betrouwbare producten en de toewijding ethisch te ondernemen zijn de peilers van het succes van Eaton Electric Nederland.
www.eaton.com/EatonNL

Motivatie

Eaton is een onderneming die om verschillenende redenen actief is op het gebied van intelligente netten:
• Het huidige productenpakket van Eaton sluit goed aan bij de wensen en eisen die gesteld worden aan de uitrusting van intelligente netten. Eaton wil haar kennis en kunde op dit gebied verdiepen en uitbreiden met adequate software die aansluit op de hardware en de managementsystemen van de nutsbedrijven.
• Eaton is zich ervan bewust dat dit soort projecten uitgevoerd moeten worden in nauwe samenwerking met de netwerkbeheerder en andere bedrijven die op dit gebied actief zijn. In dit project worden samenwerkingspartners gevraagd die ook op lange termijn ten goede kunnen komen van afnemers in binnen- en buitenland.
• Eaton heeft een uitgebreid programma voor het energiemanagement in gebouwen en woningen inclusief de slimme meters. In dit project worden de eindgebruikers die bepalend zijn voor het welslagen van energie management systemen nauw betrokken in de uitvoering en het beheren van installaties. De acceptatie hangt nauw samen met het verbeteren van het comfort zonder
additionele kosten en verplichting.
• Op het sociale vlak heeft Nederland zich in Europa gecommitteerd aan het actief verminderen van de CO2 uitstoot. De BV Nederland zal dus moeten aantonen dat de CO2 uitstoot in 2020 met 20% verminderd t.o.v. 2000. De consument zal daarin een belangrijke rol spelen en dat betekent dat de
consument de voordelen van het smart grid in de leefomstandigheden of portemonnee moet merken.

Kennis en ervaring

Eaton ontwikkelt, produceert, verkoopt elektrische systemen en componenten voor
een veilige, bedrijfszekere, efficiënte en duurzame toepassing van elektrische energie
op middenspannings– en laagspannings niveau. De producten komen voor vanaf de middelspanning tot en met de wandcontactdoos in het gebouw.

Concrete bijdrage

De bijdrage van Eaton is naast het leveren van de hardware en software haar kennis
en ervaring in het project in te brengen op het gebied van:
• Het uitwerken van het intelligente net samen met de partners.
• Het uitwerken van specifieke oplossingen vooral gericht om de bestaande netten geschikt te maken voor de nieuwe belastingen en een goede balans te vinden in de nieuwe situatie waarbij vanuit diverse verschillende lokaties op het net ingevoed kan worden.
• Het uitwerken samen met de consumentengroepen van de meest geschikte vorm van energiebeheer in en voor woningen en gebouwen.
• Het meewerken in de testen.
• Het uitdragen van de oplossing in Nederland en daarbuiten