Alliander

Alliander


Alliander is het grootste regionale energienetwerkbedrijf in Nederland. Via onze energie-infrastructuur brengen we dagelijks elektriciteit en gas naar 3,3 miljoen klanten. Wij ondersteunen de samenleving bij de omschakeling naar duurzame energievormen.
wij zijn gedreven om wonen en werken in ons werkgebied elke dag te ondersteunen met elektriciteit en gas. wij hechten aan
een betrouwbare energie-infrastructuur die tegelijk veilig, betaalbaar en vrij toegankelijk is. wij willen innovatieve oplossingen aanbieden voor onze klanten op weg naar een duurzame energievoorziening.
www.alliander.com

Motivatie

Nederland moet slimmer omgaan met energie en gebruikmaken van schonere energie.
Alliander bereidt de netten voor op nieuwe vormen van energiewinning, zoals zonnepanelen en windturbines. Ook bedenkt Alliander oplossingen voor het opladen van elektrisch vervoer. Die duurzame energie moet ook betaalbaar en betrouwbaar zijn. Daarom ontwikkelt Alliander hoogwaardige technologische innovaties waardoor onze klanten beter inzicht krijgen in hun energieverbruik.
Alliander gaat voor een betere samenleving. We sluiten aan bij initiatieven en testen onze ideeën voor de toekomst zelf. Alliander geeft door innovatie vorm aan de toekomst. Onderzoek en kennis vinden we essentieel. We werken samen met vele partijen om steeds tot het beste resultaat te komen.

Kennis en ervaring

Als netwerkbedrijf heeft Alliander al decennia lang ervaring op het gebied van aanleg, onderhoud en exploitatie van energie netwerken. Alliander heeft een voortrekkersrol gespeeld bij de ontwikkeling van de slimme meters. Momenteel voert Alliander een breed programma uit om huidige netten te digitaliseren.

Concrete bijdrage

• Leveren slimme meters + IHS;
• Leveren meetdata
• Ontwikkelen platform om Virtual Power Plant (VPP) te kunnen servicen
• Leveren Sensor technologie voor MS (SAS-sensor MLV)
• Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO)