Bewoner Participatie

Bewoners aan zet!                            

De bewoner van Lochem heeft een centrale rol in de proeftuin. Naast technologische innovaties zijn het ook vooral de mens georienteerde aspecten die in de proeftuin belangrijk zijn. Wat zijn bijvoorbeeld de vragen die bewoners hebben op gebied van energiebesparing, electrisch vervoer, vraag en aanbod van energie. Hoe ziet de Lochemse bewoner de toekomst en op welk vlak moeten ontwikkelingen plaatvinden. Allemaal relevante vragen die samen met consortium partners ingevuld gaan worden.

Doelstelling

• Dialoog aangaan met bewoners; inventariseren wensen
• Op basis van de vragen/ behoeftes van de bewoners invulling geven aan de proeftuin
• Vaststellen benodigde producten (technologisch / niet technologisch)
• Vastellen EV toepassing

Activiteiten

De “werving” van proeftuindeelnemers loopt volop. Naast voldoende deelnemers is het vooral ook van belang met de bewoners in contact te staan om met elkaar invulling te geven aan o.a.:
• Energie inzicht (feedback); wat is dat en wat willen bewoners
• Electrisch Vervoer; op welke manier te introduceren, wat is er voor nodig
• Vraag aanbod sturing; op welke wijze kunnen we de lokaal geproduceerde energie zo goed en efficiënt mogelijk benutten

Ervaringen

Op dit moment wordt er achter de schermen hard gewerkt om de bewoners participatie voor te bereiden. De activiteiten richten zich op welk moment worden de bewoners bij welk onderwerp betrokken en hoe wordt daar verder vorm en invulling aan gegeven. De eerste bijeenkomsten zijn al door Lochem Energie georganiseerd met name om 250 deelnemers op de proeftuin aan te laten sluiten.