installatie ZON-PV

Duurzame energie opwekking van en door bewoners                            

Bewoners in Lochem gaan zelf energie produceren. Hiervoor wordt in eerste instantie zonne-energie gebruikt. De zon levert gratis energie die met zonnepanelen (PV) omgezet kan worden naar stroom. Bewoners kunnen kiezen om zelf zonnepanelen aan te schaffen en op eigen dak te plaatsen, of kunnen zich aansluiten bij collectieve zonneparken. Het laatste is interessant als het eigen dak niet geschikt is of geen mogelijkheden biedt.

Doelstelling

• Installeren van 250 kWp ZON-PV vermogen
• 50 particuliere daken
• Realisatie zonneparken op (gemeentelijke) daken
• Invulling afrekenmechanisme tbv zonne park deelnemers

Activiteiten

Quick win installatie 4 adressen (IHS/Slimme meter)
PV Particulier
Autonomo groei (45, 50 (eind 2012), 75, 100 leden eind 2013)
Keuze concentratie PV tbv MSR-Ring (Vooralsnog Torenmolenlaan)
Zonne parken
Beoordelen en inrichten Zonne Parken Gemeentehuis als eerste park inrichten
Afstemmen contractvormen deelnemers
Afstemmen afrekenmechanisme deelnemers
Inregelen contrcten

Ervaringen

De eerste IHS systemen zijn geïnstalleerd en de bewoners worden voorzien van basis informatie tav verbruik. De hoeveelheid particuliere deelnemers groeit gestaag. Nu het dak van het gemeentehuis daadwerkelijk voorzien wordt van zonnepanelen is de verwachting dat het aandeel collectieve deelnemers snel zal groeien.