Slim Net

Slim Net: Meten, Weten, Sturen

Een Slim Net, smart grid, is de benaming van een elektriciteitsnetwerk waarbij in theorie alle gebruikers van elektriciteit ook elektriciteit aan het netwerk kunnen leveren, mogelijk gemaakt door intelligentie in het netwerk. Een smart grid is noodzakelijk om vele bronnen, op vooraf onbekende momenten, aan het net te kunnen laten leveren zonder dat dit tot overbelasten of stilvallen van het netwerk leidt.

Doelstelling

Genereren van meetdata in laagspannings ring door toepassing van Intelligent Home System bij bewoners en SaSensor MLV in laagspanning
Onderzoeken van effecten van toepassing decentrale opwek op componenten in het net.
Sturen van vraag aanbod op basis van netsituatie

Activiteiten

Keuze PV locaties
Inrichten integrale testomgeving laagspanning in Enschede
Inrichten (kleine) MSR ring (Torenmolenlaan) tbv Slim Net bemetering
Uitbreiding meet gebied met zonne park Gemeentehuis
Implementeren EV integratie in intelligent laagspannings ring

Ervaringen

De eerste Intelligent Home Systemen zijn geïnstalleerd. De ervaring heeft geleerd dat de systemen in korte tijd operationeel kunnen zijn.
Op dit moment wordt in een testomgeving een Lochems energienet nagebootst. Voordat componenten in het net worden geplaatst worden deze eerst getest. In april worden de eerste testresultaten verwacht.