Data en Feedback

Data en Feedback: energie besparen door inzicht                            

Bewoners worden actief betrokken bij energiebesparing in het algemeen. De eerste stap die gezet wordt is inzicht geven in het energieverbruik en in de opwek. Gezamenlijk wordt bekeken waar energiefeedback aan moet voldoen en op welke wijze dit gepresenteerd kan worden. Ook het effect van de feedback op aanpassing van gedrag tav energieverbruik wordt onderzocht

Doelstelling

• Bewoners betrekken bij energiebesparing door inzicht te geven in de mogelijkheden
• Opstellen benodigde informatiebehoefte en onderliggende data
• Data verzamelen
• Inrichten Feedback richting bewoners.
• Inzicht in verdragsverandering tav energieverbruik

Activiteiten

• Quick Win installatie IHS 4 adressen
• Opstarten dialoog
• Vaststellen informatie behoefte, informatie en data stromen
• Vaststellen systeem architectuur
• Inrichten basis feedbacksysteem
• Inrichten systeem omgeving
• Opzetten feedback onderzoek bewoners
• Opzetten gedrags onderzoek

Ervaringen

Er zijn al verschillende feedback systemen op de markt. Een bekende verschijningsvorm is bijvoorbeeld de “Toon”. Maar sluit deze vorm aan bij de behoefte, op welke wijze wordt energiebesparing echt gestimuleerd. Het bewoners gerichtte onderzoek wordt nu door de UT opgezet.
Ondertussen worden de bewoners die al in het bezit zijn van een Intelligent Home System van een standaard feedback vorm voorzien.