Doelstelling

Duurzaam Lochem staat centraal.

Met vertegenwoordiging van alle schakels in de keten wordt invulling gegeven aan de innovaties die bijdragen aan een duurzaam Lochem. Oplossingen die gedemonstreerd worden liggen enerzijds op technologisch vlak, anderzijds op (beïnvloeding van) menselijk gedrag tav energiegebruik. Een bestaande netwerkomgeving zal intelligent gemaakt worden, een situatie die overal in Nederland de basissituatie zal zijn.

Innoveren

De volgende innovaties worden toegepast
– Decentrale opwekking wordt ingepast
– Storingsvrij, veilig en efficient Smart Grid
– Intelligent Home Systeem voor gebruikers
– Geïntegreerde oplossing Electrisch Vervoer
– Validatie van modellen en simulatie, voorspellingen opwek en verbruik, marktmechanisme doorrekenen
– Valideren van toekomstige business cases wind, waterkracht en biomassa

Ervaren

Met alle ketenpartners gaan we ervaren wat ervoor nodig is om de geschetste innovaties waar te maken. We richten ons daarbij op de volgende grove indeling qua activiteiten: Meten, Weten, Sturen en Experimenteren.
Activiteiten hebben een sterk experimenteel karakter, niet alle technologie is volledig technisch uitgedacht, laat staan bekend bij gebruikers. Samen met de gebruikers geven we de verdere ontwikkeling dan ook vorm. Samen ervaren en door ontwikkelen zijn dan ook sleutelwoorden

Besparen

De besparingen bestaan uit 250kW geïnstalleerd duurzaam vermogen. Dit wordt gerealiseerd door particulier ZON-PV toepassing, maar ook gezamenlijke PV daken.
15% energiebesparing door huishoudens
5% besparing door minder transport en distributie verlies.
In totaal wordt hiermee 2.415 Gj primaire energie bespaard met een corresponderende CO2 reductie van 135 ton per jaar.