Resultaten

Resultaten

Om inzicht te kunnen geven in energieverbruik en daarmee de bewustwording onder gebruikers te verhogen, is het belangrijk te weten welke gegevens interessant zijn en hoe deze gegevens weergegeven moeten worden. Daarom zijn er de afgelopen maanden er interviews afgenomen onder de deelnemers van In4Energy.
In deze interviews stonden deze vragen centraal. Suzanne Beltman, afstudeerder aan de Universiteit Twente, heeft deze interviews afgenomen, verwerkt en geanalyseerd.

Een samenvatting van haar afstudeerthesis is hier te vinden –
pdf