Partners

Deze partners maken het mogelijk

Het consortium van partners bestaat uit:
LochemEnergie,                  www.lochemenergie.net
Locamation BV,                   www.locamation.nl
Eaton Industries BV,            www.eaton.com/EatonNL
Universiteit Twente,             www.utwente.nl
Alliander,                             www.alliander.com

Visie

• We zien een onstuitbare opmars van mensen die het anders willen en dat aan bedrijven en de overheid vragen. Intussen wachten ze niet af maar handelen zelf.
• In Lochem vragen de bewoners aan energiecollectief LochemEnergie om een betrouwbare, duurzame oplossing.
• Het consortium In4Energy ondersteunt LochemEnergie in haar doelstellingen vanuit de gedachte dat gedrag, technologie en economie samen een duurzaam businessmodel vormen.
• We zijn ervan overtuigd dat Lochem een voorbeeld is voor toekomstige ontwikkelingen in de nieuwe energiemarkt.

Missie

• Wij, de zes partners van In4Energy bundelen onze krachten in een samenwerking die gericht is op een autonome duurzame energievoorziening n Lochem. De kennis die we hier opdoen, stellen we wereldwijd beschikbaar.
• Zodat anderen er profijt van hebben en zo hun eigen solide en duurzame economisch model kunnen ontwikkelen.
• Waarmee (wereldwijd) mensen worden gesterkt in hun behoefte aan vrijheid en onafhankelijkheid in hun relatie tot energie. We beginnen in Nederland.

Ambitie

We willen de norm neerzetten voor de energievoorziening van de toekomst.
We zetten de eerste stap. We bewijzen dat het kan.
We zijn de verbindende schakel.
We leveren een positieve businesscase.
We zijn voorloper. We werken in de bestaande omgeving: dat is uniek aan ons project.
We veroorzaken een doorbraak in de energietransitie.