LochemEnergie

LochemEnergie
LochemEnergie wil duurzame energie opwekken en leveren aan haar leden. Zo willen we de overgang van fossiele en nucleaire energiebronnen naar duurzame energiebronnen sneller mogelijk maken. Met duurzame energie zijn we minder afhankelijk van fossiele energiebronnen. We willen met concrete projecten laten zien dat duurzame energie de toekomst heeft – ook zonder subsidies – tegen concurrerende tarieven.
www.lochemenergie.net

Motivatie

LochemEnergie is een burgerinitiatief, en is ontstaan uit een groep enthousiastelingen
die zich heeft georganiseerd, daarbij steun vond van de gemeente en regelmatig
afstemming heeft met veel andere initiatieven in het land en met het departement van EL&I en Agentschap NL. LochemEnergie behoort op dit moment tot de koplopergroep van initiatieven voor een lokaal energiebedrijf in coöperatief beheer.
Het bestuur bestaat uit een vrijwilligersorganisatie met deskundige mensen uit de energiewereld, de onderzoekswereld (Landbouwuniversiteit Wageningen, Planbureau voor de leefomgeving), bestuurders, financieel deskundigen en communicatie – en
innovatiedeskundigen. Door o.a. aansluiting bij stichting Kiemt, wordt waar nodig ook
externe deskundigheid ter beschikking gesteld.

Kennis en ervaring

LochemEnergie is een burgerinitiatief, en is ontstaan uit een groep enthousiastelingen
die zich heeft georganiseerd, daarbij steun vond van de gemeente en regelmatig
afstemming heeft met veel andere initiatieven in het land en met het departement van EL&I en Agentschap NL. LochemEnergie behoort op dit moment tot de koplopergroep van initiatieven voor een lokaal energiebedrijf in coöperatief beheer.
Het bestuur bestaat uit een vrijwilligersorganisatie met deskundige mensen uit de energiewereld, de onderzoekswereld (Landbouwuniversiteit Wageningen, Planbureau voor de leefomgeving), bestuurders, financieel deskundigen en communicatie – en
innovatiedeskundigen. Door o.a. aansluiting bij stichting Kiemt, wordt waar nodig ook
externe deskundigheid ter beschikking gesteld.

Concrete bijdrage

• Leden/klanten van LochemEnergie direct betrekken bij het op een slimme manier omgaan met energie
• Interactie op gang brengen op basis van real-life data over opwek- en verbruik van elektriciteit, welke data gebruikt kunnen worden voor simulaties, en teruggekoppeld naar de eindgebruikers
• Verzorgen van communicatie met de eindgebruikers
• Faciliteren van PV opwek op eigen daken van leden en gebruik maken van PV
opwekinstallaties op grote gemeentelijke daken
• Onderzoeken waar de knelpunten liggen wanneer LDE (lokale duurzame
energie opwek) toeneemt door toevoeging van windmolens, waterkracht en
biomassa aan de energie-infrastructuur, en op welke wijze hierin voorzien kan
worden door het net intelligent te maken
• Nader onderzoeken mogelijkheden wegnemen juridische knelpunten samen
met UT en UvA (contact met Gerrit Buist en Simone Pront) t.a.v. collectieve
opwek binnen een coöperatie